Elállási/Felmondási jog

45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint érvényes.
14 napos indoklás nélküli elállás csak a fogyasztókat illeti meg. A fogyasztó fogalmát az új PTK. szabályozza, mely szerint fogyasztónak ilyen tekintetben kizárólag olyan természetes személyek számítanak, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.

Fogyasztók 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállhatnak a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt személy a terméket ügyfél szolgálatunkon átvette, továbbá a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Név: Option Line Kft.
Cím: 1165 Budapest Veres Péter út 149
E-mail cím: info@focuscamera.hu
Telefonszám: +36-1-401 0040
Ön internetes oldalunkon is megtalálja és kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát az elállási jogban érvényes termékekre, szolgáltatásokra.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítést banki átutalással, ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzzel teljesítjük.  A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg a zárt csomagolású hang illetve képfelvétel, számítógépes szoftver termékek adásvétele során megvásárolt termékeket, amennyiben a gyártói csomagolást kibontották.

Nem illeti meg az elállás joga a Fogyasztót higiéniai termékek esetében, amennyiben a terméket a gyári csomagolásból kibontották és kipróbálták.
Ilyen termékek:

  • Kozmetikai, haj, bőr, testápolási termékek, krémek, fogkefék
  • Párásító, aroma párásító termékek. (kivéve ha a csomagolásuk bontatlan és soha sem használták)

Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót a csomagolásból kibontott és ki/felpróbált olyan testnyílásba (fül, orr) helyezhető (higiéniai) termék, illetve minden olyan termék esetében, amely test nedvvel érintkezhet, azt  felszívhatja.
Ilyen termékek:

  • Fül nyílásba helyezhető fülhallgatók,
  • Fejhallgatók szivacs párnával,
  • Olyan fejhallgatók melyek kialakításuk révén felszívhatják az izzadságot, test nedvvel érintkezhet,
  • Fül hőmérő, amely fülbe helyezve méri a test hőmérsékletet.


Elállási szándékát bejelentheti elsődlegesen e-mailben a 
info@focuscamera.hu címen, de telefonon is megteheti a +36-1-401 0040 számon, valamint személyesen ügyfél szolgálatunkon a 1165, Budapest, Veres Péter út 149. Minden esetben kérjük kitölteni és eljuttatni ügyfél szolgálatunkra a Nyomtatvány indoklás nélküli elálláshoz dokumentumot, amit az alábbi linkre kattintva tud elérni:
Nyomtatvány indoklás nélküli elálláshoz